Zawieszenie działalności WTZ

Decyzją NR. PSI.6334.39.2021 z dnia 19 marca 2021 roku Wojewoda Śląski od 22.03.202021 zawiesza działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
 poz. 374 ze zm.)w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu przeciwdziałania
społeczno-gospodarczym skutkom COVlD-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2,

Przez cały ten czas odbywa się praca z uczestnikiem w trybie zdalnym.