O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach funkcjonują od 2 stycznia 2001 roku. Swoją działalność kierują do osób pełnoletnich z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecnie z terapii korzysta 55 osób. Celem naszych Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.Terapię prowadzimy w dziesięciu pracowniach: gospodarstwa domowego, hafciarskiej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, obróbki szkła, muzyczno-teatralnej, plastycznej, rękodzieła artystycznego, introligatorskiej, oraz  bardzo lubianej przez uczestników formie aktywizacji zawodowej Radiu „Kropka” i Biurze Uczestnika. Ważnym elementem terapii jest rehabilitacja społeczna gdzie  podopieczni mają możliwość udziału zarówno w indywidualnych jak i grupowych formach zajęć pod kierunkiem psychologa.  Poza rehabilitacją społeczną i zawodową Warsztaty oferują swym podopiecznym wszechstronną specjalistyczną rehabilitację ruchową w ramach indywidualnych i grupowych zajęć ruchowych. Ponadto podopieczni regularnie uczestniczą w zawodach i olimpiadach sportowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych,  w których zajmują wysokie miejsca o czym świadczą liczne puchary i dyplomy. Uczestnicy mają też możliwość korzystania z: muzykoterapii, choreoterapii, zajęć komputerowych, doradztwa zawodowego,społeczności terapeutycznej, wycieczekW ramach swojej działalności Warsztaty współpracują z publiczną administracją państwową i samorządową, instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz lokalnymi mediami. Warsztaty posiadają busa, którym są dowożeni uczestnicy

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w WTZ zapraszamy do naszej placówki:
Gliwice  ul.Toszecka 179
poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Uczestnictwo w WTZ jest nieodpłatne.
Warsztaty posiadają busa, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia.