Krótko o nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Gliwicach funkcjonują od 2 stycznia 2001 roku. Swoją działalność kierują do osób pełnoletnich z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem naszych Warsztatów jest przygotowanie uczestników, poprzez zajęcia rehabilitacyjne, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.
Terapię prowadzimy w trzynastu pracowniach:
gospodarstwa domowego,
– hafciarskiej,
– krawieckiej,
– komputerowej,
– stolarskiej,
– obróbki szkła,
– muzyczno-teatralnej,
– plastycznej,
– rękodzieła artystycznego,
– introligatorskiej,
– florostyczno – ogrodniczej,
– aktywizacji zawodowej i praktyk,
– rehabilitacji ruchowej
oraz  bardzo lubianej przez uczestników formie aktywizacji  Radiu „Kropka” i Biurze Uczestnika.
 Ważnym
 elementem terapii jest rehabilitacja społeczna gdzie  podopieczni mają możliwość udziału zarówno w indywidualnych jak i grupowych formach zajęć pod kierunkiem psychologa.  
Poza rehabilitacją społeczną i zawodową warsztaty oferują swym podopiecznym wszechstronną specjalistyczną rehabilitację ruchową w ramach indywidualnych i grupowych zajęć ruchowych. Ponadto podopieczni regularnie uczestniczą w zawodach i olimpiadach sportowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych,  w których zajmują wysokie miejsca o czym świadczą liczne puchary i dyplomy.
 Uczestnicy mają też możliwość korzystania z: muzykoterapii, choreoterapii, zajęć komputerowych, doradztwa zawodowego,społeczności terapeutycznej, wycieczekW ramach swojej działalności Warsztaty współpracują z publiczną administracją państwową i samorządową, instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz lokalnymi mediami.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w WTZ zapraszamy do naszej placówki:
Gliwice  ul.Toszecka 179
poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00

Uczestnictwo w WTZ jest nieodpłatne.
Warsztaty posiadają busa, którym uczestnicy dowożeni są na zajęcia.