Pracownia – Aktywizacji zawodowej i praktyk

Celem działania pracowni jest rozwijanie zaradności życiowej i samodzielności, zachęcanie do integracji społecznej oraz wyrabianie postawy niezbędnej do przyjęcia roli aktywnego obywatela i przyszłego pracownika.
W ramach terapii realizowane są działania:
–  kształtowanie obowiązkowości, systematyczności, dokładności, odpowiedzialności za powierzone   zadania oraz właściwego stosunku do pracy,
– rozwijanie samokontroli w zakresie wykonywanych czynności,
– nabywanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych,
– zaznajomienie się z podstawowymi prawami, w tym prawami osób niepełnosprawnych, pogłębianie świadomości obywatelskiej,
– korzystanie z instytucji użyteczności publicznej,
– wdrażanie do przestrzegania norm życia społecznego w różnych sytuacjach i miejscach,
– kształtowanie orientacji w terenie, nauka korzystania z komunikacji miejskiej,
– poznanie pożytecznych i wartościowych form spędzania czasu wolnego,
– tworzenie nawyków prozdrowotnych (poznawanie zasad zachowania się w czasie choroby, wizyty u lekarza, podstawowych zasad pierwszej pomocy, promowanie zdrowego stylu życia),
Według Programu Aktywizacji Zawodowej WTZ uczestnicy włączeni są w dodatkowe zadania:
Uczą się pisać oraz kompletować dokumenty niezbędne do złożenia swej aplikacji czy podjęcia zatrudnienia – CV, list motywacyjny, odpowiedzi na ofertę.
Korzystają z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Poznają przywileje i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym.
Nasi podopieczni realizując Indywidualny Program Rehabilitacji uczestniczą w praktykach zewnętrznych organizowanych w firmach na terenie miasta i praktykach ,,wewnętrznych”,które umożliwiają uczestnikom sprawdzenie się w roli pracownika . Prowadzą Biuro Obsługi Uczestnika oraz wykonują prace gospodarcze na terenie Ośrodka.
Jest to doskonała okazja do pierwszych kontaktów z pracą wymagającą zdyscyplinowania, samodzielności i odpowiedzialności.