Biuro Uczestnika

Punkty Aktywizacji ZawodowejBiuro Uczestnika i Radio „Kropka”
Są to funkcjonujące na terenie Warsztatów stanowiska pracy, które rozwijają zdolność do efektywnej pracy w grupie, umiejętności interpersonalne, a także zaradność przy obsłudze sprzętów biurowych.  
W ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestnicy przechodzą trening w zakresie przygotowania do pracy – doskonalą umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także uczęszczają na praktyki zawodowe na otwartym rynku pracy.