Pracownia rehabilitacji ruchowej

Głównym zadaniem pracowni rehabilitacji ruchowej jest podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej organizmu i aktywność osób niepełnosprawnych, usprawnianie funkcji motorycznych, korygowanie wad postawy. oraz praca indywidualna z każdym z uczestników, do której kwalifikacja opiera się na ocenie w oparciu o dostępną dokumentacją medyczną oraz badanie fizjoterapeutyczne.
    Innymi celami są:               
– kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– podczas zabaw i gier zespołowych kształtowanie postaw współdziałania w zespole,
– uaktywnianie nerwowo-mięśniowe,
– poprawa zdolności manualnych rąk,
– podtrzymanie lub poprawa funkcji chodu.
Zajęcia dostosowane są pod względem trudności do możliwości psychofizycznych, umiejętności oraz poziomu sprawności uczestników.
W ramach zajęć kształtowane i rozwijane są poszczególne cechy motoryczne takie, jak:
szybkość, siła, skoczność, gibkość, wytrzymałość, zwinność, koordynacja wzrokowo – ruchowa.
Uczestnicy WTZ biorą udział w paraolimpiadach oraz zawodach między ośrodkowych, co pozwala im na wykorzystanie umiejętności wypracowanych i zdobytych podczas zajęć uwieńczonych dyplomami i medalami.