Powiększamy się…..

Od 1 stycznia 2021 nasze warsztaty powiększyły się o trzy kolejne pracownie:
– pracownię florystyczno – ogrodniczą
– pracownię rehabilitacji ruchowej
– pracownię aktywizacji zawodowej i praktyk.
Życzymy terapeutom realizowania się w wykonywanej pracy , a uczestnikom radości z pobytu na warsztatach .