Pracownia stolarska

Na pracowni stolarskiej podopieczni ćwiczą umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami i właściwego wykorzystania materiałów. Uczą się obsługi elektronarzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu pracowni, poznają różne techniki stolarskie. Uczą się jak malować, lakierować, konserwować i zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed zniszczeniem. Nabywają umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy i życiu codziennym. W pracowni stolarskiej uczestnicy pod nadzorem instruktora wykonują różne ozdobne i użytkowe wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych.