Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca świętujemy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Dzień ten wiąże się nie tylko z rozpoczęciem wiosny kalendarzowej, ale z istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu.
Święto to ustanowiono w 2005 roku, a jego celem jest podniesienie świadomości  na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa.