Kromka Chleba dla Sąsiada.

Kromka Chleba dla Sąsiada jest programem, którego zadaniem jest niesienie pomocy osobom,
które cierpią z powodu niedostatku, są starsze, czują się samotne i opuszczone.
Chodzi o życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada o którym często niewiele wiemy,
oraz  budzenie szacunku dla chleba.

I my 20.09.2019 w ramach akcji „Kromka Chleba dla Sąsiada ”  również na terenie naszych warsztatów
zorganizowaliśmy „wielkie” pieczenie chleba i ziemniaka, którymi dzieliliśmy się z potrzebującymi.
Cała akcja zakończyła się dobrą zabawą,  wręczeniem dyplomu i słodyczy przez przedstawiciela
Caritas Gliwice p. Małgosię