Nowa „szata” warsztatów.

Oto jak  Warsztaty nasze zmieniły swój zewnętrzny wygląd.
Termomodernizacja budynku wykonana została z Funduszy Europejskich, a beneficjentem projektu było miasto Gliwice.

Cały teren wokół wyremontowanego budynku warsztatowego wymaga uporządkowania i upiększenia.
Pierwszym miejscem, które zostało odnowione jest „oczko wodne”.
Prace związane z modernizacją oczka wykonali  uczestnicy naszych warsztatów pod bacznym okiem instruktora gospodarstwa domowego i aktywizacji zawodowej.