Jak muszka Tse, Tse motylem zostać chciała…..

Z przedstawieniem pod takim tytułem wystąpili podopieczni naszych warsztatów
w III Powiatowym Przeglądzie Form Scenicznych „Drama”zorganizowanym
w dniu  22.03.2019 przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali upominkami i wspólnym medalem  za udział.